Inclusief Leren Werken

Landelijk channel

Vraag

30 juni 2020
Bewaren
Opbouwwerk

“Heb jij een leuk voorbeeld van een project of activiteit met mensen ver van de arbeidsmarkt (trede 1,2,3 of 4 van de participatieladder) staan?”

Als opbouwwerker bij de gemeente Weststellingwerf heb ik de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben op zoek naar voorbeelden die in collectief verband of juist individueel worden aangeboden, zodat ik die kan toepassen bij ons in de gemeente. Ik loop hier zelf wat in vast, dus jullie voorbeelden en ideeën zijn erg welkom!

#Participatie & Werk #Wijkgericht werken #Armoede & Schulden
Vitaliteitscoach, CVO, Ondernemer

Hallo Geeske,
Faciliteer de mogelijkheden en reflecteer op eigen regie, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van je eigen veerkracht. Je kunt bijvoorbeeld een persoonlijk speerpunt laten benoemen vanuit de velden van Positieve Gezondheid. Vanuit intrinsieke motivatie op een natuurlijke wijze in beweging komen, zijn en blijven door de gespreksmethodiek Jump Movement.
Reeds ruim 250.000 jumps uitgevoerd in 3 continenten.
Meer info: www.jumpmovement.com

Projectleider Harrie Helpt

Hoi Geeske,

Ik verwijs je graag door naar ons project: Realisten Academie, via www.realistenacademie.nl.

Wie weet kunnen we elkaar hierin versterken!

Met vriendelijke groet,

Robin de Rooij

Coördinator

hoi Geeske
ik ben coördinator van Dynamiek, sinds 1-1-2018 onderdeel van de welzijnsorganisatie. Dynamiek is een leerwerkbedrijf/participatiecentrum in Tiel. Kom een keertje bij ons kijken! Mail me gerust op l.vanderheijden@mozaiekwelzijn.nl

Netwerkadviseur

Dag Geeske,

volgens mij zijn de volgende twee links behulpzaam met vele tientallen voorbeelden:
de normaalste zaak - https://www.denormaalstezaak.nl/
werkgevers gaan inclusief - https://www.awvn.nl/inclusief-werkgeven/
en uiteraard heb je de website van SBCM al gebruikt.
wil je een keer bellen dan kan dat
Met vriendelijke groet

Piet Vessies
Netwerkadviseur werk en gezondheid
06–53318966 

Alles is Gezondheid
piet.vessies@allesisgezondheid.nl
www.allesisgezondheid.nl

Coördinator participatieproject MeedoenWerkt!

Ik ben coördinator van een project dat Meedoen Werkt heet. Daar begeleiden we mensen op alle facetten van gezondheid. De focus ligt niet op werk maar als dat lukt is g=het mooi meegenomen, als je meer wilt weten dan kun je me mailen mj.oehlers@purmerend.nl

Projectleider

Hoi Geeske,

Wij hebben een interventie die wij in de gemeente Oss toepassen. Mocht je meer info willen dan kan je die hier vinden of contact opnemen: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/sportmaat-voor-werkdaad/

Werkveld specialist cultuur, zorg en welzijn

Dag Geeske, Dynamo Jeugdwerk in Eindhoven heeft een succesvolle aanpak Inspireren-Leren-Werken om jongeren te activeren en aan de slag te laten gaan. Zij werken vanuit de participatieladder. Zie https://www.lumenswerkt.nl/diensten/dynamo-jeugdwerk/
Verder is als variant van Welzijn op Recept ook Kunst op Recept een succesvolle benadering. En Kunstenhuis in Den Bilt heeft een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van nieuwkomers https://kunstenhuis.nl/cultuur-samenleving/aanbod-volwassenen/we-match/. Hartelijke groet, Angela

Verpleegkundig specialist, trainer, innovator

Ha Geeske (kom niet vaak naam genoten tegen....)
Ik moet direct denken aan: https://www.werkenmetips.nl/waar-is-ips/feiten-en-cijfers/.
De methode IPS werkt heel goed bij mensen met psychische kwetsbaarheid! Werk hebben is voor veel mensen helend, en deze methode helpt de kans daarop vergroten!
Groeten Geeske

Senior Strategisch Adviseur

Dag Geeske,

Het project Talent+Assistent+Vrijwilliger van De Klup Almelo waarin mensen met een licht verstandelijke beperking werden begeleid richting vrijwilligerswerk door hen als assistent te koppelen aan een vrijwilliger. Dit project heeft trajecten ontwikkeld waarbij mensen uiteindelijk - indien zij hiertoe in staat waren - een TAV-plek konden krijgen. En wanneer zij niet hiertoe in staat waren, dan bleven zij deelnemen aan (groeps)activiteiten.

Groeten,
Alina Fazal

Senior-beleidsadviseur

Beste Geeske,

De programmaraad van Divosa, VNG, UWV en Cedris presenteren praktijkvoorbeelden op hun site.
Verder wil ik je graag attenderen op het jonge bedrijf Green-side in Houten dat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt notitieboekjes maakt door papier te recyclen, dat afkomstig is van vooral basisscholen.

Succes

Oprichter

Ha Geeske!

Mooie vraag. Zo divers al de groep mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt is, zo divers dient ook het aanbod te zijn. Het is goed om rekening te houden met eventuele (arbeids)beperkingen, maar aandacht houden voor de mogelijkheden is nog veel belangrijker. Zo heb ik als projectleider binnen de ggz een aantal jaren het programma Werkend Herstellen geleid. Mensen met een psychische arbeidsbeperking konden via dit programma een plek voor arbeidsmatige dagbesteding vinden binnen het 'reguliere' bedrijfsleven. Niet bij de kinderboerderij of in het buurthuis (ook leuk, natuurlijk), maar bij het mkb en binnen (inter)nationale bedrijven.

Wat verder ook goed is om in het achterhoofd te houden, is dat niet iedereen het even fijn vindt om 'met behoud van uitkering' te werken. Het levert de werkgever weliswaar een gunstige financieel voordeel, maar de persoon die het werk levert, kan zich gebruikt voelen. Nee, lang niet altijd, maar ja: het komt voor. En ergens begrijpelijk: waarom vier dagen per week net zo hard werken als alle collega's, maar er aan het einde van de maand de helft of minder voor terugkrijgen? Nou ja, is ook een ethisch vraagstuk.

En dan zijn er nog de jongeren! Ik heb ontzettend mooie resultaten gezien bij jongeren die - vaak binnen het sociale netwerk - een leerwerkplek vinden. Bijvoorbeeld in de winkel van de overbuurman. Of op kantoor bij een oudere neef. In de lokale dienstverlening als ervaringsdeskundige/bruggenbouwer of via-via binnen een regionaal bedrijf. Er is in samenwerking met ROC's en het speciaal onderwijs veel mogelijk om ook de meest kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen een waardige werkplek te bieden.

Initiatiefnemer-bestuurder

Dag Geeske,
Voorbeelden die voor jou interessant kunnen zijn: Athos in Maastricht en Werkdag BV in Haarlem.

Zelf werk ik bij Campus Woudhuis. We houden ons in eerste instantie niet zo bezig met de vraag op welke trede van de P-ladder iemand nu precies staat. Mensen die kunnen en willen werken zijn welkom bij Campus Woudhuis, een pas gestarte landgoedcooöperatie in Apeldoorn. Als je komt werken ben je medewerker. We werken in de moestuin, in het bos en doen facilitair werk (schoonmaak en keuken).

Daarna kijken we samen wat iemand wil leren en maken we leer-werkcontracten. We kijken dan samen welke ondersteuning iemand nodig heeft en of er een regeling of indicatie is die dat faciliteert.

Wijkcoördinator

Dag Geeske,

In Oss hebben we Broodjes 'wijknaam'. Mensen met -onder andere- afstand tot de arbeidsmarkt lunchen met elkaar.

Consulent / trainer / coach jongerenwerk en jeugdbeleid

Dag Geeske,
ik ben de afgelopen jaren bij verschillende re-integratie projecten betrokken geweest, vooral gericht op jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een leuk en apart project is De Rotterdamse Rijwielherstellert van de afdeling Werkt! van Stichting Jong Rotterdam ( https://www.facebook.com/DeRotterdamseRijwielherstellert/ )
In bijna alle gevallen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald door meervoudige problematiek en/of een verstandelijke beperking. Dat betekent dat een aanbod voor deze doelgroep altijd uit een integrale aanpak moet bestaan. Heel simpel: als je geen woning hebt of veel schulden is de kans dat je open staat voor het aanleren van arbeidsvaardigheden en -houding zeer klein.
Naast de praktische werkbegeleiding op de vloer door de meewerkend voorman krijgen de jongeren in Rotterdam dan ook ondersteuning van maatschappelijk werkers waarbij de Zelfredzaamheidsmatrix een belangrijk instrument is en zitten sommigen in een begeleid wonen project van dezelfde organisatie.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Vriendelijke groet,
Dick Smit.

Senior Projectleider

Op de site van Movisie vind je voorbeelden van andere initiatiefnemers
https://www.movisie.nl/belangrijkste-publicaties-werken-naar-vermogen

Tijdens de transitiearena's kun je desgewenst andere initiatiefnemers ontmoeten. https://www.movisie.nl/agenda/transitiearena-waardevol-werk-1

Facilitator van veranderingsprocessen

In 2012 was ik één van de initiatiefnemers en ontwikkelaars van het project 'Op Eigen Kracht naar een baan in Utrecht' waarvan ik t/m 2015 hoofdtrainer en netwerkontwikkelaar was. Het bestaat nog steeds in een iets andere vorm. De kracht ervan lag in de combinatie van een individuele en collectieve aanpak. Bedoeld voor niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen (later ook voor mannen en uitkeringsgerechtigden) met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werden gekoppeld aan een vrijwillige (loopbaan)coach met ervaring en relevant netwerk. Deelneemsters en coaches ontvingen een aantal dagdelen gezamenlijke training en coaching in een groep van 6 coachingkoppels. Alle groepen samen vormden een krachtig netwerk dat aantrekkelijk was voor werkgevers als 'pool van potentie' en als invulling van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Het initiatief werd in 2015 genomineerd voor Appeltje van Oranje. De resultaten qua arbeidstoeleiding waren bovengemiddeld goed: banen, studie-/werkplekken, werkervaringsplaatsen, meeloopdagen, rondleidingen in bedrijven, stageplekken, succesvol netwerken, etc. Als het je interessant lijkt om iets dergelijks in Weststellingwerf te starten, kan ik je adviseren bij de voorbereiding en implementatie.

Ontwikkelingscoach

Hallo Geeske,

Ik werk bij de gemeente Groningen als ontwikkelcoach bij het Instroomportaal bij iederz. Wij hebben als doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij trajecten lopen. Eén daarvan is een inburgeringstraject met statushouders. In augustus hebben wij een tweeweeks voortraject voor mensen die een opleiding in de zorg (2 jaar in 1 jaar) gaan doen incl. stage. Wij scoren mensen op werkfitheid en werknemersvaardigheden. Daarna proberen wij een zo goed mogelijk aansluitend traject of werk te vinden met behulp van jobhunters, accountmanagers, consulenten etc. Als je naar de website van iederz gaat en in de zoek balk instroomportaal klikt dan kun je een promo filmpje zien die een eerste indruk geeft.
Indien je wat meer info wil dan nodig ik je van harte uit om langs te komen voor een rondleiding en toelichting.

Vriendelijke groet,

Theo van der Molen
theo.van.der.molen@groningen.nl
06 11 51 45 63

Adviseur publieke gezondheid

Stapje fitter, een interventie die door Maarten Stiggelbout is bedacht en bewezen. Is in gemeente Papendrecht succesvol ingezet, daar ben ik zijdelings bij betrokken geweest

Consulent werk en inkomen

Vanuit mijn Sociaal team hebben we een zgn "wandelgroep" opgezet. Er is een startlocatie ( een basisschool) waar op een vaste dag en tijdstip verzameld kan worden (na aanvang school) om gezamenlijk te gaan wandelen. En gaande weg wordt er gepraat! Dit is vrijblijvend en erg laagdrempelig. Er is 1 persoon van het sociaal team aanwezig.

Ook hebben we een 'talentcentrum' en een huis van de wijk , hier worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Men kan er vrij in lopen. Er zijn bv koffiemomenten, samen eten, knutselen , muziek maken en meer.